Tatjanos Nikolajevnos Mikušinos knygai "Sanat Kumara" suteiktas 5-ių žvaigždučių reitingas

Tai pats aukščiausias įvertinimas didžiausiame tarptautiniame knygų konkurse "Mylima skaitytojų knyga - 2021"

(Readers' Favorite - 2021), vykusiame JAV

Brangūs draugai!

Su dideliu džiaugsmu pranešame, kad 2021 metų pavasarį Tatjanos Nikojaevnos Mikušinos knyga "Maitrėja" buvo pateikta JAV vykusiame didžiausiame tarptautiniame konkurse "Mylima skaitytojų knyga - 2021" (Readers' Favorite - 2021). Žiuri skyrė knygai aukščiausią penkių žvaigždučių reitingą!

Knyga buvo nominuota skyriuose "Dvasinis-Mistinis ir "Naujoji Era".

Iš kelių tūkstančių knygų, pateiktų į konkursą, recenzentas išsirinko šią knygą ir suteikė jai 5-ių žvaigždučių reitingą kiekvienoje iš kategorijų: išorinis vaizdas, siužetas, temos atskleidimas, formatavimas, prekės pateikimas.

5-ių žvaigždučių reitingas - tai pats aukščiausias įvertinimas knygai.

Tai suteikia teisę įsigyti blizgius sidabrinius reljefinius lipdukus, kurie reiškia, jog ši knyga yra "Readers' Favorite Five Stars", turinti 5-ių žvaigždučių reitingą konkurse "Milyma skaitytojų knyga".

Pateikiame jums Mamta Madhavan recenziją konkursui:

"Knyga "Sanat Kumara": Laiškai, perduoti per Pasiuntinį Tatjaną Nikolajevną Mikušiną.

Tai giliai prasiskerbianti knyga, kuri kalba apie Sanat Kumaros didingumą, Jo Dieviškąją energiją ir Jo Mokymą.

Sanat Kumara tarnauja šiai planetai jau milijonus metų. Jis buvo nukryžiuotas ant materijos kryžiaus, kad Žemės žmonių sielos galėtų sutvirtėti ir prisiimti atsakomybę už savp pačių evoliuciją ir už pačią planetą.

Jo Laiškai žmonijai įkvepia, jų skaitymas - geras būdas skaitytojams sužinoti apie įvykius materialioje ir dvasinėje gyvenimo srityse.

Šios knygos skaitymas suteikia galimybę pakylėti sąmonę, o taip pat suvokti savo trūkumus ir stoti į dvasinio vystymosi kelią.

Knygos autorė dirba vedama Sanat Kumaros ir puikiai susitvarko su užduotimi pateikti šiuos Laiškus skaitytojams paprastu būdu, kuris gali būti lengvai suprastas ir pritaikytas praktikoje.

Šis Mokymas taip pat parodo tą sunkų pereinamąjį periodą, per kurį dabar eina Žemė, ir balanso planetoje palaikymo svarbą.

Sanat Kumaros Mokymas padės skaitytojams giliau suprasti savo tarpusavio su Dievu ir Aukščiausiuoju Aš santykius.

Tai taip pat geras būdas sužinoti apie Karmos Įstatymą ir kitus Dieviškuosius šios Visatos Įstatymus.

Knyga paskatins skaitytojus žvelgti į grožį aplink save: į gamtą, meną, muziką ir vengti netobulumo.

Tai taip pat yra geras vadovas siekiant suprasti Dieviškąją realybę, egzistuojantį kitą pasaulį, kuris egzistuoja vienu metu su pasauliu, kuriame mes visi gyvename.

"Sanat Kumara" - tai knyga tiems, kas siekia žengti dvasiniu keliu, ji skatina skaitytoją sugrįžti prie to kas perskaityta vėl ir vėl.

Mokymas, duotas šioje knygoje, padės skaitytojui įsiklausyti į savo vidinį balsą ir skleisti Meilę bei Šviesą visiems aplinkiniams, nepriklausomai nuo to, ar bus jų pastangos įvertintos ar ne".

* * *

"Pačiuose pirmuose Mano Laiškuose, su kuriais Aš ateidavau pas jus per šį Pasiuntinį, Aš kalbėjau apie tai, kad žmonija priėjo prie pavojingos Dieviškosios evoliucinės galimybės koridoriaus ribos, už kurios jai gresia nebūtis.

Pakylėtųjų Pulkai visada bandė sulaikyti žmoniją prie pavojingos ribos. Vienas iš būdų yra Mūsų bendravimas su Žemės žmonija per Mūsų Laiškus. Laiškų tikslas – sugrąžinti žmoniją į saugų evoliucinį vystymosi kelią.

Aš kalbėjau apie tai, kad žmonija negali egzistuoti, jeigu ji atplėšė save nuo Dievo. Jeigu įvyksta atsiskyrimas nuo Dievo, tai šitai panašu į vėžinį auglį. Susitelkusi į savo norų ir užgaidų tenkinimą žmonija, išpūsdama savo norus ir aistras, nustoja atitikti Dieviškajam sumanymui ir nesugeba toliau egzistuoti.

Ne Mes naikiname žmoniją. Žmonija pati save naikina. Ir visi mokslo atradimai tampa žudymo įrankiais, kai įvyksta Aukščiausio Dorovės Įstatymo, Dieviškojo Įstatymo atsisakymas žmonių gyvenime".

Sanat Kumara, 2019 m. gruodžio 19 d.