0

Jūsų krepšelis yra tuščias

Naujos prekės

Sen Žermenas (rusų kalba)
Sanat Kumara (rusų kalba)
Pakilimas (rusų kalba)
Išminties Žodis. 2015-2016 Laiškai

Knyga „Kelionė į Ateitį“

Priešais jus neįprasta knyga. Ji sukurta tam, kad pakeltų nuotaiką nedžiaugsmingų šiandienos įvykių fone, įkvėptų optimizmo ir suteiktų galimybę pasvajoti kartu! Knygos autoriais yra rašytoja Jelena Iljina ir filosofė mistikė Tatjana Mikušina.

Per pirmus du 21-ojo amžiaus dešimtmečius Tatjana Mikušina visiškai stebuklingu, mistiniu būdu užrašė Laiškus, atėjusius į mūsų pasaulį iš Aukščiausiojo, Dieviškojo pasaulio. Knygos tikslas buvo išrinkti iš šimtų Laiškų tuos esminius momentus, kurie yra būtini būtent dabar, kai planeta pereina į Naują Epochą – Vandenio Epochą!


Įsigyti


Kalendorius “Išminties Žodis” 2024 metams (lietuvių kalba)


Skubame pasidalinti džiugia žinia! Ką tik lietuvių kalba išleistas naujas 2024 metų kalendorius su Valdovų atvaizdais ir citatomis iš Laiškų! Šiais metais kalendoriaus tema - gėlės!

...

Labai tikimės, kad mūsų nelengvais laikais kalendorius padės palaikyti džiugią nuotaiką ir vidinę harmoniją, o taip pat kryptingai stiebtis link Didžiojo Mokymo, kurį Valdovai davė per savo Pasiuntinį Tatjaną Nikolajevną Mikušiną.


ĮsigytiKalendorius “Išminties Žodis” 2024 metams (rusų kalba)


Skubame pasidalinti džiugia žinia! Ką tik rusų kalba išleistas naujas 2024 metų kalendorius su Valdovų atvaizdais ir citatomis iš Laiškų! Šiais metais kalendoriaus tema - gėlės!

...

Labai tikimės, kad mūsų nelengvais laikais kalendorius padės palaikyti džiugią nuotaiką ir vidinę harmoniją, o taip pat kryptingai stiebtis link didžiojo Mokymo, kurį Valdovai davė per savo Pasiuntinį Tatjaną Nikolajevną Mikušiną.


Įsigyti


Knyga „Didžiosios Baltosios Brolijos paslaptys“ (lietuvių kalba)

Didžiosios Baltosios Brolijos paslaptys

Per tūkstantmečius įvairiuose pasaulio kampeliuose buvo saugomi sakytiniai ir rašytiniai liudijimai apie Didžiąsias Dvasias, kurios padeda žmonijai ir nukreipia ją jos dvasinėje evoliucijoje. Žinios apie Didžiąją Baltąją Broliją atsispindi visose pasaulinėse religijose, praeities ir dabarties filosofų, keliautojų, dvasinių ieškotojų darbuose.

Knyga praskleidžia Didžiosios Baltosios Brolijos paslaptis, pasakoja apie Brolijos darbą ir jos Pasiuntinius.


Įsigyti


Knyga “Babadži“ (rusų kalba)

Ši knyga tęsia seriją „Išminties Valdovai“.

Knygoje surinkti Babadži Laiškai. Juos jis kviečia mus vadovautis Aukščiausia Išmintimi ir eiti Aukščiausiuoju Keliu, kuris taip pat yra vadinamas Įšventinimų Keliu.


Įsigyti


Knyga „Rožių Kelias“ (rusų kalba)

Ši knyga turi ypatingą vertę, nes jos autorius sudarytoja Tatjana Nikolajevna Mikušina pati perėjo šį Rožių Kelią – dvasinių ieškojimų ir persikeitimo Kelią, įveikė daugybę išbandymų, per kuriuos įgijo neįkainojamą patirtį ir tapo Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntiniu.


Įsigyti


Knyga „Didžiosios Baltosios Brolijos paslaptys“ (rusų kalba)

Per tūkstantmečius įvairiuose pasaulio kampeliuose buvo saugomi sakytiniai ir rašytiniai liudijimai apie Didžiąsias Dvasias, kurios padeda žmonijai ir nukreipia ją jos dvasinėje evoliucijoje. Žinios apie Didžiąją Baltąją Broliją atsispindi visose pasaulinėse religijose, praeities ir dabarties filosofų, keliautojų, dvasinių ieškotojų darbuose.

Knyga praskleidžia Didžiosios Baltosios Brolijos paslaptis, pasakoja apie Brolijos darbą ir jos Pasiuntinius.


Įsigyti


Knyga „Apie Rusijos carus“ (rusų kalba)

Knyga pasakoja apie Romanovų dinastijos kilmę ir apie paskutinio Rusijos imperatoriaus Nikolajaus II šeimą.

Pasakojimas pateiktas kaip močiutės ir senelio pokalbiai su anūkais. Juose pateikiami įdomūs ir mažai žinomi faktai iš Rusijos istorijos. Suaugusieji kartu su jaunaisiais knygos herojais, nagrinėdami pavyzdžius iš Rusijos monarchų gyvenimo, aptaria dvasines dorovines vertybes, kurios buvo svarbios ne tik caro šeimai, bet yra gyvybiškai būtinos ir šiuolaikinėms šeimoms.


Įsigyti


Knyga „Kelionė į Ateitį“ (rusų kalba)

Priešais jus neįprasta knyga. Ji sukurta tam, kad pakeltų nuotaiką nedžiaugsmingų šiandienos įvykių fone, įkvėptų optimizmo ir suteiktų galimybę pasvajoti kartu! Knygos autoriais yra rašytoja Jelena Iljina ir filosofė mistikė Tatjana Mikušina.

Per pirmus du 21-ojo amžiaus dešimtmečius Tatjana Mikušina visiškai stebuklingu, mistiniu būdu užrašė Laiškus, atėjusius į mūsų pasaulį iš Aukščiausiojo, Dieviškojo pasaulio. Knygos tikslas buvo išrinkti iš šimtų Laiškų tuos esminius momentus, kurie yra būtini būtent dabar, kai planeta pereina į Naują Epochą – Vandenio Epochą!


Įsigyti


Knyga „Pagalbos ranka“ (rusų kalba)

Knyga sudaryta T.N. Mikušinos, T.V. Martynenko ir J.J. Iljinos. Žmonija turi Vedlius, Mokytojus, kurie vadina save Pakylėtųjų Pulkais arba Išminties Valdovais.
Valdovai – iš tikrųjų Visatos savanoriai. Milijonus metų jie neatlygintinai ir be paliovos padeda žmonijai jos evoliuciniame vystymesi. Ar padėjo Mokymas šiame etape? Kad gautume atsakymą į šį klausimą, 2020 metų gegužės mėn., pasiūlius Tatjanai Nikolajevnai, buvo įvykdytas projektas „Pagalbos Ranka. Pasidalijimas dvasine patirtimi“.


Įsigyti


Knyga „Gėris ir Blogis“ (rusų kalba)

Ši knyga apjungia dvi T.N. Mikušinos knygas „Gėris ir Blogis. Asmeninis J.P. Blavatskajos „Slaptosios Doktrinos“ perskaitymas“ ir „Gėris ir Blogis. Išminties Valdovų Laiškai“, o taip pat papildyta nauja medžiaga, atskleidžiančia ir pagilinančia šiose dviejose knygose pateikiamus dalykus. Knyga atskleidžia naujas Tiesos briaunas amžinoje filosofinėje temoje apie Gėrį ir Blogį.
Pirmoje dalyje paaiškintos žinios, perduotos žmonijos Mokytojų per J.P. Blavatskają XIX amžiuje ir pamėginta atstatyti Tiesą, susijusią su Liuciferio nuopuoliu, angelų nuopuoliu ir žmonijos nuopuoliu.Antroje dalyje pateikiami rinktiniai Laiškai iš „Išminties Knygos“, kurie papildo ir pagilina pirmos dalies turinį. Laiškai priklauso įvairiems Išminties Valdovams ir sudėti ta chronologine tvarka, kaip jie buvo duodami per T.N. Mikušiną. Trečios knygos pagrindas – O.A. Ivanovos paskaitos, kuriose papildomai apžvelgiami senųjų sąvokų Medis ir Gyvatė simbolizmo klausimai, proto suteikimas žmonijai, žmonijos nuodėmingas nuopuolis, Blogio Žemėje kilmė bei jo būtinumas ir kita. 
Ketvirtoji dalis yra citatų iš Išminties Valdovų Laiškų rinkinys kai kuriais svarbiais temos aspektais. Knyga skirta auditorijai, jau susipažinusiai su J.P. Blavatskajos darbais ir Išminties Valdovų Laiškais.

Įsigyti