Tatjana Nikolajevna Mikušina

Tatjana Nikolajevna Mikušina

T.N. Mikušina (gim. 1958 m.) - žinoma visuomenės veikėja, filosofinio etinio Mokymo pradininkė, kuris yra nukreiptas į dorovingumo ir moralės atstatymą visuomenėje.

T.N. Mikušina yra daugiau nei 50 knygų autorius. Daugelis jos knygų yra išverstos į kitas kalbas: anglų, vokiečių, portugalų, bulgarų, latvių, lietuvių, armėnų, turkų bei kitas ir yra išleistos Europos šalyse ir JAV.

Knygos yra Dieviškos kilmės ir T.N. Mikušinos yra užrašomos naudojant ypatingą meditacijos metodiką aukšto dvasingumo Esybių buvimo metu. Per dešimt metų daugiau nei penkiasdešimt Šviesos Esybių davė savo Laiškus per savo Pasiuntinį Tatjaną Nikolajevną pokalbių ir pamokymų forma. Šie Didingi Mokytojai yra subtilesniuose būties planuose ir yra žinomi žmonijai kaip Pakylėtieji Valdovai, arba Išminties Valdovai (Šambalos Valdovai).

Nuo 2005 iki 2015 metų Pasiuntinys Tatjana Nikolajevna Mikušina priėmė virš 470 Laiškų. Visi Laiškai atspausdinti knygose "Išminties Žodis".

Visų Laiškų visuma sudaro vientisą Mokymą, kurio pagrindas yra Dorovinis Įstatymas. Šviesos Esybės paaiškina mums, esantiems įsikūnijime žmonėms, kodėl naudinga laikytis dorovinių principų savo gyvenimuose, tam yra duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Knygose nušviečiamų temų įvairovė ir kiekis yra didžiulis: Gėris ir blogis, rekomendacijos kaip saugiai gyventi šiuolaikiniame pasaulyje, žinios apie energetinę žmogaus sandarą, jo "trūnią" ir "netrūnią" dalis, supratimas apie evoliucinį žmonijos vystymosi kelią ir pagreitintą kelią, kitaip - Įšventinimų Kelią, mistinės žinios apie ryšį su Tolimaisiais pasauliais ir dar daug kitų.

Šiose knygose paliečiamos visos problemos, kurios yra iškilusios priešais visuomenę, duodamos praktinės rekomendacijos aktualiais šiuolaikiniais klausimais.

Už didžiulės paliestų temų įvairovės slypi darnus Mokymas, neprieštaraujantis nė vienam doroviniam Mokymui, atėjusiam į mūsų pasaulį per senovės arba šiuolaikinius mąstytojus bei filosofus.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas ta chronologine tvarka, kuria jie buvo duoti, keičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui per sąmonės pasikeitimą pasikeis ir mus supanti realybė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis yra tik veidrodis, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulą sąmonę atitinka tobulas pasaulis.

Kad Aukso Amžius sugrįžtų į mūsų pasaulį, reikia, kad 1 procentas Žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygmenį.

Su detalesne informacija galite susipažinti autoriniame T.N. Mikušinos tinklapyje "Sirius" (rusų kalba). "Sirius" tinklapis lietuvių kalba yra čia: http://www.sirijus.com/